Activiteiten volgen inschakelen

De functie voor het volgen van activiteiten houdt uw dagelijkse stappentelling, afgelegde afstand, minuten intensieve training, opgelopen trappen, verbrande calorieën en slaapstatistieken bij voor elke vastgelegde dag. Uw verbrande calorieën omvatten uw gewone stofwisseling plus door activiteiten verbrande calorieën.

Activiteiten volgen kan worden ingeschakeld wanneer u het toestel voor het eerst instelt, of op elk moment daarna.

OPMERKING: Als activiteiten volgen is ingeschakeld, kan dit de batterijduur tussen het opladen verkorten.
  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Activiteiten volgen > Status > Aan.

    Uw aantal stappen verschijnt pas wanneer het toestel satellietsignalen ontvangt en de tijd automatisch instelt. Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de lucht te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen.

Het aantal stappen dat u gedurende de dag hebt gezet, wordt weergegeven in een widget om activiteiten te volgen. Het aantal stappen wordt regelmatig bijgewerkt.