Rusten tijdens zwemmen in een zwembad

Op het standaardrustscherm worden twee rust-timers weergegeven. Ook worden het tijdstip en de afstand van het laatste voltooide interval weergegeven.

OPMERKING: Tijdens een rustperiode worden geen zwemgegevens vastgelegd.
  1. Selecteer tijdens uw zwemactiviteit LAP om een rustperiode te starten.

    De schermweergave verandert in witte tekst op een zwarte achtergrond en het rustscherm wordt weergegeven.

  2. Selecteer tijdens een rustperiode UP of DOWN om andere gegevensschermen weer te geven (optioneel).
  3. Selecteer LAP en ga verder met zwemmen.
  4. Herhaal de procedure voor volgende rustintervallen.