Barometerinstellingen

Houd UP ingedrukt en selecteer Instellingen > Sensors > Barometer.

Grafiek

Hiermee stelt u de tijdschaal in voor de grafiek in de barometerwidget.

Stormwaarsch.

Hiermee stelt u in bij welke barometerdrukwijziging een stormwaarschuwing wordt gegeven.