Een aangepaste activiteit maken

 1. Houd UP ingedrukt.
 2. Selecteer Instellingen > Apps > Voeg nieuw toe.
 3. Selecteer een activiteittype.
  OPMERKING: Als u een aangepaste multisportactiviteit maakt, wordt u gevraagd om twee of meer activiteiten te selecteren, inclusief overgangen.
 4. Selecteer indien nodig een accentkleur.
 5. Selecteer indien nodig een pictogram.
 6. Selecteer een naam of voer een aangepaste naam in.

  Identieke activiteitnamen zijn voorzien van een volgnummer, bijvoorbeeld: Triatlon(2).

 7. Selecteer een optie:
  • Selecteer Gebruik stand. om uw aangepaste activiteit te maken op basis van de standaardinstellingen.

  • Selecteer een kopie van een bestaande activiteit om uw aangepaste activiteit te maken op basis van een van uw opgeslagen activiteiten.

 8. Selecteer zo nodig de GPS-modus.
 9. Selecteer een optie:
  • Selecteer OK om de aangepaste activiteit op te slaan en te gebruiken.

  • Selecteer Wijzig instell. om bepaalde activiteitinstellingen aan te passen.