De afteltimer instellen

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Klok > Timer.
  3. Voer de tijd in.
  4. Selecteer zo nodig Start opnieuw > Aan om de timer automatisch opnieuw te starten als deze is verlopen.
  5. Selecteer zo nodig Melding en selecteer vervolgens een type melding.
  6. Selecteer Start timer.