Kalibratie van de voetsensor verbeteren

Voordat u het toestel kunt kalibreren, hebt u GPS-signalen nodig en moet u het toestel koppelen met de voetsensor ( ANT‍+ sensors koppelen).

De voetsensor beschikt over automatische kalibratie, maar u kunt de nauwkeurigheid van de snelheids- en afstandsgegevens verbeteren met een paar hardloopsessies met ingeschakelde GPS.

  1. Sta buiten 5 minuten stil met goed uitzicht op de lucht.
  2. Start een hardloopactiviteit.
  3. Loop 10 minuten hard zonder te stoppen.
  4. Stop uw activiteit en sla deze op.

    De kalibratiewaarde van de voetsensor verandert mogelijk op basis van de vastgelegde gegevens. U hoeft uw voetsensor niet opnieuw te kalibreren tenzij uw hardloopstijl verandert.