Kompasinstellingen

Houd UP ingedrukt en selecteer Instellingen > Sensors > Kompas.

Kalibreer

Hiermee kunt u de kompassensor handmatig kalibreren (Het kompas kalibreren).

Scherm

Hiermee stelt u de koersweergave op het kompas in letters, graden of milliradialen in.

Noordreferentie

Hiermee stelt u de noordreferentie van het kompas in (De noordreferentie instellen).

Modus

Hiermee stelt u in dat het kompas alleen elektronische sensorgegevens (Aan), een combinatie van GPS en elektronische sensorgegevens bij verplaatsing (Automatisch) of alleen GPS-gegevens gebruikt (Uit).