Navigeren met Peil en ga

U kunt het toestel op een object in de verte richten, bijvoorbeeld een watertoren, de richting vergrendelen en dan naar het object navigeren.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Navigatie > Peil en ga.
  3. Wijs het horloge met de bovenkant naar een object en selecteer START.
  4. Selecteer een activiteit.

    Navigatie-informatie wordt weergegeven.

  5. Selecteer START om te beginnen met navigeren.
  6. Selecteer UP of DOWN om extra gegevenspagina's weer te geven (optioneel).