Starte en intervalltreningsøkt

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
  3. Velg en aktivitet.
  4. Velg START for å starte tidtakeren.
  5. Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du LAP for å starte første intervall.
  6. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.