Redigere lagrede posisjoner

Du kan slette en lagret posisjon, eller redigere navnet på den, høydeinformasjon og posisjonsinformasjon.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
  3. Velg en lagret posisjon.
  4. Velg et alternativ for å redigere posisjonen.