Vise kontrollprogrammer

Enheten leveres forhåndslastet med flere kontrollprogrammer. Du får tilgang til flere når du parkobler enheten med en smarttelefon.

  1. Hold nede DOWN fra alle skjermbilder.

    Klokken vises.

  2. Velg UP eller DOWN.

    Enheten blar gjennom tilgjengelige kontrollprogrammer.

  3. Hvis du tar opp en aktivitet, velger du BACK for å gå tilbake til datasidene for aktiviteten.
  4. Velg START for å vise flere alternativer og funksjoner for et kontrollprogram (valgfritt).