Tilpasse rundevarselmeldingen

Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i rundevarselmeldingen.

  1. Hold UP.
  2. Velg Innstillinger > Programmer.
  3. Velg en aktivitet.
    MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
  4. Velg Auto Lap > Rundevarsling.
  5. Velg et datafelt for å endre det.
  6. Velg Forhåndsvisning (valgfritt).