Angi varsler for soloppgang og solnedgang

Du kan angi at varsler for soloppgang og solnedgang utløses et bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen eller solnedgangen finner sted.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Klokke > Varsler.
  3. Velg et alternativ:
    • Velg Til solnedgang > Status > .

    • Velg Til soloppgang > Status > .

  4. Velg Tid, og angi tiden.