Konfigurere Wi‑Fi tilkobling

  1. Gå til www.garminconnect.com/start, og last ned programmet Garmin Express.
  2. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Wi‑Fi tilkobling med Garmin Express.