Vise enhetsinformasjon

Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen informasjon om forskrifter og lisensavtalen.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > System > Om.