Fisketur

Du kan holde oversikt over det daglige antallet fisk, bruke konkurransetidtaker eller angi en intervalltidtaker for å holde oversikt over fiskehastigheten din.

  1. Velg START på klokken.
  2. Velg Fisk.
  3. Velg et alternativ:
    • Velg Still inn tidtakere for å telle ned den gjenstående tiden i konkurransen.

    • Når du vil spore det daglige antallet fisk, velger du Begynn å fiske og velger START for å øke eller BACK for å redusere antallet fisk.