Slå av og på Bluetooth tilkoblingsvarsler

Du kan angi at quatix 3-enheten skal varsle deg når den parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi.

MERK: Bluetooth tilkoblingsvarsler er slått av som standard.
  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Bluetooth > Varsler.