Følge en treningsøkt fra Internett

Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect).‍

  1. Koble enheten til datamaskinen.
  2. Gå til www.garminconnect.com.
  3. Opprett og lagre en ny treningsøkt.‍
  4. Velg Send til enhet, og følg instruksjonene på skjermen.‍
  5. Koble fra enheten.