Tilpasse kartfunksjoner

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Navigasjon > Dataskjermer.
  3. Velg et alternativ:
    • Velg Kart for å slå kartet av eller på.

    • Velg Veiledning for å aktivere eller deaktivere et veiledningsskjermbilde som viser kompasspeilingen eller kursen du skal følge under navigasjonen.

    • Velg et skjermbilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.