Sette opp et retningsmerke

Du kan sette opp en retningsindikator som vises på datasidene mens du navigerer. Indikatoren peker i retning av målet ditt.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Navigasjon > Heading Bug.