Navigere til startpunktet

Du kan navigere tilbake til startpunktet for sporet eller aktiviteten ved å gå tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.

Velg STOP > TracBack under en aktivitet.

Gjeldende posisjon glyph icon og sporet du skal følge glyph icon vises på kartet.