Barometerinnstillinger

Hold nede UP, og velg Innstillinger > Sensorer > Barometer.

Plott

Angir tidsskalaen for kartet i kontrollprogrammet for barometer.

Stormvarsel

Angir det barometiske trykket som utløser et stormvarsel.