Vise totalverdier for skritt

Du må slå på aktivitetssporing før du kan vise totaler for skritt (Slå på aktivitetssporing).

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Historikk > Skritt.
  3. Velg en dag for å vise samlet antall skritt, skrittmål, tilbakelagt avstand og antall forbrente kalorier.