Markere posisjon som et veipunkt

  1. Velg START på klokken.
  2. Velg Anker.
  3. Velg et alternativ:
    • Velg Slipp anker for å markere posisjonen som et veipunkt.

    • Velg Oppsett til å endre ankerinnstillingene.