Angi startlinjen

  1. Velg START på klokken.
  2. Velg Innstillinger > Ping startlinje.
  3. Velg Merk for å markere det første startlinjeveipunktet.
  4. Velg Merk for å markere det andre startlinjeveipunktet.