Svømming

LES DETTE! Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig.
MERK: Enheten kan ikke registrere pulsdata når du svømmer.