Angi nordreferansen

Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av retningsinformasjonen.

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Innstillinger > Sensorer > Kompass > Nordreferanse.
 3. Velg et alternativ:
  • Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse, velger du Geografisk.

  • Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen automatisk, velger du Magnetisk.

  • Hvis du vil angi nord for rutenett (000º) som retningsreferanse, velger du Rutenett.

  • Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du User, angir det magnetiske avviket og velger Ferdig.