Angi tidtakeren for kappseiling

Du må velge profilen for seiling og angi startlinjen før du kan bruke enheten til å starte et kappløp.

  1. Velg START på klokken.
  2. Velg Seiling > Kappseiling.

    Skjermbildet viser tidtakeren for kappløp glyph icon, brenntid glyph icon og avstand til startlinjen glyph icon.  3. Velg UP og DOWN for å synkronisere tidtakeren for kappløp med den offisielle nedtellingen for kappløp.
    MERK: Når brenntiden er i minus, ankommer du startlinjen etter at kappløpet begynner. Når brenntiden er i pluss, ankommer du startlinjen før kappløpet begynner.
  4. Velg START.