Kalibrere fotsensoren manuelt

Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble ANT‍+ sensorer).

Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva kalibreringsfaktoren er.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Sensorer.
  3. Velg fotsensor.
  4. Velg Kalibr. faktor > Angi verdi.
  5. Juster kalibreringsfaktoren:
    • Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.

    • Hvis avstanden er for lang, reduserer du kalibreringsfaktoren.