Angi seileenheter

  1. Velg START på klokken.
  2. Velg Seiling > Innstillinger > Enheter.
  3. Velg et alternativ.