Bruke kilometertelleren

Kilometertelleren registrerer samlet tilbakelagt avstand og oppnådd stigning automatisk.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Min statistikk > Kilometerteller.
  3. Velg et alternativ for å vise totalverdier for kilometertelleren.
  4. Velg eventuelt en totalverdi og deretter Ja for å nullstille kilometertelleren.