Maksimere batterilevetiden

Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.

  • Reduser tidsavbrudd for bakgrunnslyset (Innstillinger for bakgrunnslys).
  • Reduser lysstyrken for bakgrunnslyset.
  • Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (UltraTrac).
  • Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker tilkoblede funksjoner (Tilkoblede funksjoner).
  • Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du bruke alternativet som lar deg fortsette senere (Stoppe en aktivitet).
  • Slå av aktivitetsmåling (Aktivitetssporing).
  • Bruk en Connect IQ urskive som ikke oppdateres hvert sekund.

    Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (Tilpasse urskiven).

  • Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen (Administrere varsler).