Slette en personlig rekord

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Min statistikk > Rekorder.
  3. Velg en sport.
  4. Velg rekorden du vil slette.
  5. Velg Slett post > Ja.
    MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.