Bruke kilometertelleren for golf

Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid, avstand og tilbakelagt avstand. Kilometertelleren startet og stopper automatisk når du starter eller avslutter en runde.

  1. Velg START > Kilometerteller.
  2. Velg om nødvendig Nullstill for å nullstille kilometertelleren.