Tidsinnstillinger

Hold nede UP, og velg Innstillinger > System > Tid.

Tidsformat

Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24-timers format.

Angi klokkeslett

Angir tidssonen for enheten. Alternativet Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.

Tid

Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet Manuelt.