Nullstille enheten

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.

  1. Hold LIGHT nede i minst 25 sekunder.
  2. Hold LIGHT nede i ett sekund for å slå på enheten.