Sette på pulsmåleren

Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen. Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.

  1. Om nødvendig fester du forlengelsesstroppen til pulsmåleren.
  2. Fukt elektrodene glyph icon på baksiden av pulsmåleren for å opprette god kontakt mellom brystet og senderen.

  3. Logoen for Garmin skal være riktig vei når du har på deg pulsmåleren.

    Festene glyph icon og glyph icon skal være på høyre side.

  4. Spenn pulsmåleren rundt brystet, og fest spennen på stroppen.
    MERK: Kontroller at vaskelappen ikke brettes.

Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.