Hullinformasjon

Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til selve flagget.glyph icon

Gjeldende hullnummer

glyph icon

Avstand til bakre del av greenen

glyph icon

Avstand til midten av greenen

glyph icon

Avstand til fremre del av greenen

glyph icon

Par for hullet

Neste hull

Forrige hull