Ankerinnstillinger

Velg START > Anker > Oppsett.

Skop

Beregner omfanget for å hjelpe til med forankring.

Dybde

Angir vanndybden.

Baugforskyvning

Angir avstanden mellom baugen på båten og plasseringen av GPS-antennen.

Forskyvning

Angir avstanden mellom dybden på kjølen og plasseringen til svingeren.

Still inn alarm

Angir en alarm som varsler deg når båten driver en angitt avstand unna ankeret.

Oppdateringsintervall

Angir tidsintervallet for oppdatering av ankeralarmdata.