Bruke Bla automatisk

Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i gang.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Programmer.
  3. Velg en aktivitet.
    MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
  4. Velg Bla auto.
  5. Velg en visningshastighet.