Endre måleenhetene

Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet, høyde, vekt og temperatur.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > System > Enheter.
  3. Velg en målingstype.
  4. Velg en måleenhet.