Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger

MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og alt innhold i aktivitetsloggen.

Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger > Ja.