Starte en treningsøkt

Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect kontoen din før du kan starte en treningsøkt.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Trening > Mine treningsøkter.
  3. Velg en treningsøkt.
  4. Velg Utfør treningsøkt.
  5. Velg eventuelt en aktivitetstype.
  6. Velg START for å starte tidtakeren.

Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av treningsøkten, målet (valgfritt) og gjeldende treningsøktdata.