Slette alle personlige rekorder

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Min statistikk > Rekorder.
    MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
  3. Velg en sport.
  4. Velg Slett alle poster > Ja.

    Rekordene slettes bare for den sporten.