Løpe om kapp med en tidligere aktivitet

Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
 1. Hold nede UP.
 2. Velg Trening > Konkurrer mot en aktivitet.
 3. Velg et alternativ:
  • Velg Fra logg for å velge en tidligere registrert aktivitet fra enheten.

  • Velg Nedlastet for å velge en aktivitet som du har lastet ned fra Garmin Connect kontoen din.

 4. Velg aktiviteten.

  Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg.

 5. Velg START for å starte tidtakeren.
 6. Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.