Angi pulssoner

Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Enheten har separate pulssoner for løping, sykling og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kaloridata under aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls manuelt. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Min statistikk > Brukerprofil > Pulssoner.
 3. Velg Standard for å vise standardverdiene (valgfritt).

  Standardverdiene kan brukes for løping, sykling og svømming.

 4. Velg Løping, Sykling eller Svømming.
 5. Velg Innstilling > Angi egendef..
 6. Velg Maksimal puls, og angi makspulsen din.
 7. Velg MSTP, og angi melkesyreterskelpulsen din.

  Du kan gjennomføre en guidet test for å beregne melkesyreterskelen din (Melkesyreterskel).

 8. Velg Hvilepuls, og angi hvilepulsen.
 9. Velg Soner > Basert på.
 10. Velg et alternativ:
  • Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.

  • Velg Prosent av maksimal puls for å se og redigere sonene som prosentandeler av makspulsen din.

  • Velg %pulsreserve for å se og redigere sonene som prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus hvilepuls).

  • Velg % MSTP for å se og redigere sonene som prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.

 11. Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.