Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.

  1. Gjør ett av følgende:
    • I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.

    • I Mac drar du volumikonet til papirkurven.

  2. Koble kabelen fra datamaskinen.