Slette alle lagrede posisjoner

Du kan slette alle de lagrede posisjonene dine samtidig.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner > Slett alle.