Symbolforklaring

Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.

Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.

Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.

Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.

WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbol merker produktet i henhold til EU-direktivet 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk og resirkulering.