Bruke stoppeklokken

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Klokke > Stoppeklokke.
  3. Velg START på klokken.